Resilient

Resilient African women

Africans are afraid to discuss the spirits that are assumed responsible for spiritual or mental disorders. They hold the truth that spirits travel any distance in seconds or at most in a few minutes. They can be angry when you speak negatively about them and this can cause more havoc than the one the victim is suffering. At the same time, they are afraid of the surrounding people who hear them mention the suffering inflicted by the spirit against them. Where does this fear come from, and why is the fear strong and real? How can they be healed if they are not allowed to mention the source of their health problem? In this book, I shed light on this complex situation.

Diversity

Het tribunaal van Diversity

Diversity Child neemt een drastische maatregel om in te grijpen in zijn eigen familie. Dit indringende familieverhaal wordt verteld als een weerspiegeling van het gecompliceerde maatschappelijk onrecht op macroniveau.

Het verhaal daagt elke burger uit om racisme in de samenleving onder ogen te zien. De grenzen tussen dader en slachtoffer raken verward. Alleen bij bewustwording hiervan, kunnen burgers samenwerken voor een menswaardige samenleving waarin daders en slachtoffers bevrijd worden uit de negatieve dynamiek van racisme en onrecht.

Mijn Droom

Mijn Droom

Godian Ejiogu droomt van Nederland als een gidsland in het omgaan met spanningen in de samenleving. Het gesprek aangaan over racisme en discriminatie is daarin belangrijk. In dat debat is het uitspreken van een ‘goede wil’ niet genoeg, want geen enkele ideologie laat zich zomaar uitwissen. Theologie en de kerken kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Vanuit zijn eigen ervaringen schrijft Godian Ejiogu in ‘Mijn droom’ over actuele thema’s als kolonialisme, rechtvaardigheid en de multiculturele samenleving in het licht van het evangelie.