Peace servant Reserch

Onderzoek (€ dit is op basis van onderhandeling)

Sinds 1996 doe ik wetenschappelijk onderzoek naar Afrikaanse afkomst in de Nederlandse samenleving.Het doen van wetenschappelijk onderzoek omvat genezingsonderzoek, sociaal onderzoek, cultureel onderzoek, geestelijk en spiritueel gezondheidsonderzoek en sociaal en religieus onderzoek. Ook doen we andersoortig onderzoek met betrekking tot Afrikaanse afstammelingen in Nederland.

We also carry out other kinds of research relating to African roots descends in the Netherlands. Through the research, we can advise institutions like health, education, religion, and government institutions, organizations, companies, and individuals like voluntary workers working with them. We intend to carry out much more health research, both spiritual and mental health.

Voor elk van deze diensten kunt u via onderstaande link een afspraak maken of ons contactformulier gebruiken voor meer informatie.