Peace servant Conuseling

Spirituele en Mentale Zorg

Afrikaanse afstammelingen hebben hun speciale en specifieke culturele gezondheidsbenadering. Het toepassen van een individuele of gemeenschapsbenadering zijn mogelijke benaderingen in alle situaties. We kunnen hier niet in detail treden over hoe we dat doen. Op de meeste gebieden van de gezondheidszorg werken wij samen met andere gezondheidswerkers. Wij kunnen in de rol van vertrouwenspersoon of familie staan.

Het is onze kerntaak om hen te helpen de nodige gezondheidszorg te krijgen. In al ons werk vormen hun veiligheid en vertrouwen de basis. Wij besteden aandacht aan verschillende dimensies van de gezondheidszorg.

Spirituele dimensie

Onze geestelijk verzorgers zijn professionals op dit gebied van de gezondheidszorg. Een Afrikaan heeft een ongeneeslijk vertrouwen in God of het Goddelijke.Een Afrikaanse ziel is onrustig als de relatie met het Goddelijke uit balans is. Het is niet van belang aan welke religie de persoon sociaal deelneemt.

Wij hebben de kennis om hen op dit gebied te ondersteunen. Dat kan door middel van rituelen, gebeden, counseling, of andere methoden op basis van specifieke gevallen en behoeften.

Geestelijke dimensie 

We kennen en begrijpen de mentale uitdagingen waaraan ze buiten Afrika kunnen worden blootgesteld; we geven ze de nodige steun. We werken aan het herstel van de geest als die slecht functioneert. Ons begrip van hun persoonlijke en maatschappelijke situatie helpt bij wat wel en wat niet te doen. Op dit gebied werken wij samen met andere specialisten in de gezondheidszorg.

Fysieke dimensie 

Een fysiek gezondheidsprobleem kan spirituele, mentale, sociale of culturele connotaties hebben.
Wij onderzoeken die gebieden en de professionele arts zorgt voor de rest.

Sociale dimensie

De sociale waarde voor een Afrikaan kan niet worden onderschat. Ik kan met recht zeggen dat eenzaamheid een Afrikaan vreemd is, behalve buiten Afrika. Als we geconfronteerd worden met de sociale kwesties die de gezondheid en het welzijn beïnvloeden, begrijpen we het snel en kennen we de juiste oplossingen. Dan regelen we het.

Culturele dimensie

Voor al deze diensten kunt u via onderstaande link een afspraak maken of ons contactformulier gebruiken voor meer informatie.