Wie ben ik?

Mensen omschrijven mij vaak als een onafhankelijke geest, authentiek en zelfredzaam. Mijn sociale, positieve en meelevende houding komt voort uit een diepgewortelde spiritualiteit waarin thuis zijn in jezelf centraal staat. Mijn rooms-katholieke christelijke opvoeding in West-Afrika, waar ik geboren en getogen ben, vond plaats binnen de Afrikaanse spiritualiteit en cultuur. Door deze opvoeding raakte ik vertrouwd met interreligieus en multireligieus leven en werken

In de jaren negentig heb ik in Nederland een universitaire opleiding en vorming gevolgd tot rooms-katholiek pastoraal werker. In die functie heb ik de katholieke kerk in Nederland op verschillende plaatsen gediend, onder meer in een reguliere parochie, stedelijk pastoraal werk in de steden Amsterdam, Haarlem en Rotterdam, migrantenpastoraat, straat- en drugspastoraat.

Ik heb geleefd met (autochtone) Nederlanders in de kloosters, seminaries en in mijn gezinsleven: als vader van drie kinderen uit een gemengd huwelijk (Nederland en Afrika) ken ik het leven in verscheidenheid als geen ander. Door al deze ervaringen heb ik een goed begrip gekregen van de Nederlandse cultuur en spiritualiteit.

Sinds enkele jaren werk ik als geestelijk verzorger in de multiculturele provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Naast mijn reguliere werk als geestelijk verzorger ben ik gespecialiseerd in cultuursensitieve zorg voor mensen van Afrikaanse afkomst in Nederland. Ook begeleid ik regelmatig cultureel gemengde stellen met relatie-uitdagingen. Het geven van trainingen aan professionals op het gebied van cultuursensitieve zorg, Diversiteit en intercultureel werken in organisaties, instellingen en bedrijven is een interessant onderdeel van mijn werk.

Geïnspireerd en gemotiveerd door mijn werkontdekkingen, schrijf ik om het publiek te informeren over zaken die niet goed bekend zijn bij degenen die geacht worden het te weten. Daarom neem ik de moeite om boeken en artikelen te schrijven, maar ook om audiovisueel materiaal te maken om anderen op te leiden en te informeren. Kortom, het maakt deel uit van mijn educatieve dienst aan het publiek.

Veel van de hulpverlening in Nederland, vooral voor problemen waarbij spirituele en geestelijke zaken een rol spelen, sluit onvoldoende aan bij de wereld van Nederlanders met Afrikaanse wortels. Geloof en spiritualiteit spelen bij deze doelgroep een belangrijke rol en blijven in de reguliere hulpverlening vaak onderbelicht. Een ander dilemma is dat mensen met een migratieachtergrond in Nederland soms de financiële mogelijkheden missen om passende en noodzakelijke begeleiding te krijgen. Mijn motivatie is om deze kloof te dichten. Ik wens alle mensen in Nederland toegang tot gezondheid en welzijn.

Mijn persoonlijke waarden zou ik als volgt omschrijven:

Godian Ejiogu
Godian Ejiogu
  • Ik ben trouw aan mezelf en anderen op mijn weg door het leven.
  • Ik sta achter mijn keuzes en beslissingen.
  • Ik doe wat ik zeg, en ik zeg wat ik doe.
  • Vreedzaam leven. Innerlijke vrede en vreedzame relaties met anderen zijn mijn staat van zijn.
  • Ik ben thuis bij mezelf en zorg ervoor dat ik altijd mijn geweten onder ogen kan zien.
  • Ik ben actief betrokken bij het menselijk lijden.
  • Niets in het leven is heilzamer dan begrip. Leren leidt tot begrijpen, wat leidt tot kennis, en zo krijg je wijsheid.
  • Menselijke waardigheid. Als mens sta ik niet alleen: Ik maak deel uit van de hele mensheid, waarin mensen van elkaar afhankelijk zijn. Ik respecteer mensen omdat ze deel uitmaken van mij, en behandel mensen met respect voor hun waardigheid.
  • Verbinding maken met andere mensen, over de grenzen van cultuur, taal, geslacht of status heen, is voor mij heel natuurlijk. Ik zie ieder mens als uniek, compleet en perfect. Dit neemt alle barrières om contact te maken weg.
  • Luisteren is het beste geschenk dat iemand aan een ander kan geven. Het voelt heerlijk als er naar je geluisterd wordt.

Wilt u begeleiding, training of advies van Peace Servant?

Persoonlijke coaching

U kunt zelf contact met ons opnemen of iemand voor u contact met ons laten opnemen. U kunt telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen of het contactformulier invullen. Na ontvangst van het contactformulier wordt u gebeld voor een kennismakingsgesprek.

Depending on the situation and your wishes, a follow-up appointment can be made. A conversation with me as a spiritual counselor or psychosocial therapist is always confidential. Information is shared with third parties only with your permission and in your best interest.

Opleiding of consultatie

Veel diensten van Peace Servant, zoals trainingen of opleidingen, zijn maatwerk. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op, of vul het contactformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.