Gasbeving of Aardbeving

Post By Godian Ejiogu | January 15, 2022

Groningen, troost je

De grond onder je voet schudt, beeft en trilt.
Door de mens veroorzaakte aardbeving.

Het lijfsbehoud van de grond wordt leeggezogen.
De aarde waarschuwt en schreeuwt.
Gebouwen barsten, kraken en breken af.

Goddelijk bouwwerk, lichaam en geest werden steeds verder verzwakt.
Angst en bezorgdheid slaan toe.
Vrede en rust zijn verdwenen

Nachtrust is duurzaam verstoord

Men waakt voor de eigen veiligheid.

Met evacuatie-rugzak naast je bed slapen om je leven te bewaken,
je leefomgeving kan je elk moment plotseling het leven ontrukken.

De woning waar je lichaam en geest tot rust horen te komen en veiligheid vinden, is gebarsten en staat op instorten, met heel je hebben en houwen.

Het huis waar je geest woont is onrustig en stressvol.

Je huilt, je schreeuwt en je gaat ten onder door gasbeving.
De kapitalist hoort niets en ziet niets.

Mensenlevens doen er niet toe.

Uitputting van de aarde doet er niet toe
Geld moet rinkelen en de kas moet gespekt

 

Groningen troost je?
Je bent niet alleen

Solidariteit en broederschap, waar blijft het geweten?

Waar blijft solidariteit?

Alle Nederlanders die één dag fruit eten in plaats van gas te gebruiken, zal meer spreken dan een miljard woorden.

Groningen, troost je
Je bent niet alleen.

Ook in het buitenland heb je lotgenoten.

Ze hebben geen woonomgeving meer en geen grond.
Troost je. Het is niet jouw schuld
Neem jezelf niets kwalijk
Geld door mensen gemaakt gaat boven alle schepping.
Troost je tot wij een gezonde relatie met geld vinden.

Het lichaam, huis van de geest wordt dag en nacht geterroriseerd.

Radeloosheid slaat toe.

Het mentale en fysieke beven vereist vitaliteit en lang leven.
Waar blijft gezondheidszorg?
Kwaliteit van leven verruild voor geld.

Kapitalisme is een dolgedraaide machine zonder grip.

Mensen kunnen stilstaan.

Ik sta stil voor even, om Groningen en lotgenoten wereldwijd.
En Jij?
Zij zijn onze medemensen.

Hoor hun geschreeuw en zie hun ellende.

Zo ver weg zijn ze niet van ons.
Wij maken kapot wat wij niet geschapen hebben en ook niet kunnen repareren.

Sta even stil
Het is levensbedreigend voor ons allemaal.
Troost Groningen en haar lotgenoten.