Gelukkig Nieuwjaar, beste wensen 2024

Post By Godian Ejiogu | January 2, 2024

Beste relatie,

Nu we het jaar 2023 hebben afgesloten, zijn we dankbaar om in een korte terugblik enkele van onze zegeningen en leer- en groeimogelijkheden met u te delen. In deze terugblik nemen we u in vogelvlucht langs de belangrijkste hoogtepunten van ons werk in 2023. 

We zijn dankbaar voor de mensen, bedrijven, organisaties en instellingen die toevallig de bron waren van deze zegeningen, leerervaringen en groei. Het is vreugdevol om die namen en gezichten in herinnering te brengen, en ik dank u allemaal. We willen geen namen noemen in deze samenvatting, maar wel dat u weet dat u belangrijk voor ons bent.

Vanuit Peace Servant begon ik het jaar 2023 met de liefdevolle vastberadenheid om de mensheid te dienen – mijn motivatie en inspiratie bij alles wat ik doe. Tijdens de nieuwjaarsviering op 1 januari 2023 in Amsterdam kondigde ik de plannen en programma’s aan die op stapel stonden. Vier partners, namelijk Stichting Migrant Moeder en Kind (www.srmmk.org), Stichting Collectively Strongly Rooted (www.csrworks.org, per februari ’24 bereikbaar), God Peace Ministry (www.gpmwork.org, per februari ’24 bereikbaar) en Peace Servant sloegen de handen in één om op veel gebieden samen te werken. Deze unie stelde ons in staat ons netwerk uit te breiden, iets dat we ook komende jaar nog verder willen versterken.

Ook in 2024 zal ik vanuit Peace Servant mij dienstbaar blijven maken aan het verbeteren van het welzijn van de Nederlandse, multiculturele samenleving.  

Wilt u verder met één van de thema’s waar ik me voor inzet? Voelt u vrij om contact met mij op te nemen. Ik heb 25 jaar ervaring als professional in de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel elke opdracht natuurlijk maatwerk is, kunt u bij ons terecht voor:

 • Educatie op groepsniveau: lezingen, trainingen, workshops of intervisie.
 • Educatie op individueel niveau: persoonlijke begeleiding of coaching.
 • Organisatie- en beleidsadvies.
 • Geestelijke verzorging, retraites en meditatie voor iedereen die behoefte heeft aan bezinning op zijn of haar levensvragen, alleen of in groepsverband.
 • Onderzoek rondom de thema’s diversiteit, cultuur van mensen met niet-westerse achtergrond, en gezondheidszorg.

Vrede groet,
Godian Ejiogu
Directeur Peace Servant
info@peaceservant.nl 
www.peaceservant.nl 
06 5091 4842

 1. Training en onderwijs

Training en onderwijs vormden het belangrijkste zwaartepunt van onze jaaragenda. 

 • JONGVOLWASSENEN

Ons beleid om aandacht te besteden aan jongvolwassenen heeft goed gewerkt. We hebben tientallen jongvolwassenen die volledig hebben deelgenomen aan onze verschillende trainingen en onderwijsprogramma’s die voor hen zijn ontworpen. De meesten van hen worden begeleid bij het verwezenlijken van hun levensdromen. De uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden variëren van identiteitskwesties, werk, relatie, inkomen, levensdoel, familie, het herbeleven van pijn uit het verleden, bezorgdheid over hun toekomst en zoveel andere levensvragen. De trainingen en opleidingen waren bedoeld om hen te helpen kennis en begrip te verwerven van de realiteit van het leven in het algemeen en van henzelf in het bijzonder. De strijd van het leven en de uitdagingen, maar ook de vreugde en liefde om zichzelf op te bouwen. 

 • MENTAAL WELZIJN

We hadden verschillende trainingen en opleidingen over mentale gezondheid op verschillende niveaus: van persoonlijk tot familiaal en verder tot groeps- en gemeenschapsniveau. We benaderden dit onderwerp ook vanuit verschillende culturele perspectieven, variërend van de Westerse cultuur tot de Afrikaanse cultuur. Vooral de kloof tussen deze twee culturen kreeg aandacht. We merkten dat interactie tussen deze twee culturen ernstige mentale problemen kan veroorzaken. Onze training en opleiding waren bedoeld om vooroordelen en misverstanden die tot zulke pijnlijke ervaringen leiden, te voorkomen.

 • SPIRITUEEL WELZIJN

De zorg voor de ziel is onze kerndienst. We noemen dit spirituele zorg om een verschil te maken tussen mentale zorg en spirituele zorg. We gaven trainingen, opleidingen en workshops over dit onderwerp. In totaal namen 570 mensen deel aan onze trainingen, opleidingen en workshops.

 • WELZIJN VAN DE GEMEENSCHAP

Begrijpen dat de gemeenschap waartoe je behoort een gezonde of giftige gemeenschap kan zijn, helpt bij het maken van keuzes voor je persoonlijke en gemeenschappelijke welzijn. Onze trainingen en opleidingen om bij te dragen aan het opbouwen van een gezonde gemeenschap waren zeer welkom. 240 leiders van gemeenschappen namen deel. 

 • VERTROUWELIJKHEID

De training over vertrouwelijkheid trok 160 deelnemers. Deze training is essentieel voor het herstellen van vertrouwen en harmonie in gemeenschappen en relaties.

 • ONDERWIJS OVER WARE LIEFDE

Deze training was bedoeld om het begrip en de kennis van liefde zoals het zou moeten zijn, te herstellen. Er waren 320 mensen aanwezig.

 • CULTUUR VAN GEZONDHEID 

Cultivatie van een cultuur van gezondheid was één van onze nieuwste diensten in 2023. We passen kennis en vaardigheden toe die in alle tijden en generaties hebben gewerkt. We hadden ruimte voor 15 mensen en dat is ook gelukt.

 • CULTURELE SENSITIVITEIT

Dit onderwerp werd besproken met in totaal 1980 mensen.

 • MANNENWERELD

Dit is nog een gesloten groep mannen. Er zitten 18 mannen in deze groep. In 2024 zal het een meer open groep worden. Mannen worden opgeleid om zichzelf te uiten en mens te zijn.

 • AFRIKAANSE LIEFDE

Elke cultuur drukt liefde op haar eigen manier uit. Vooral wanneer ze geconfronteerd worden met andere culturen, moeten ze hun eigen tradities en gebruiken op dat gebied begrijpen. Het helpt Afrikanen om hun eigen manier van liefde uiten te begrijpen en niet-Afrikanen om de expressie van Afrikanen te begrijpen. We hadden in totaal 158 deelnemers.

 • Counseling, interventies en begeleiding

Veel mensen die wij coachen of ondersteunen, hebben op verschillende vlakken in hun leven met uitdagingen te maken. Financiele stress, gezondheidsproblemen en relatieconflicten met impact op de opvoeding van de kinderen – het hangt allemaal met elkaar samen. Wij werken vanuit een holistische aanpak waarin oog is voor de gehele mens in al deze aspecten.

 • HUWELIJKSRELATIES. We ondersteunden 35 getrouwde stellen in hun uitdagingen en de vrede in hun huis werd hersteld. Hierin werden 24 gemengde koppels uit de Afrikaanse en Europese cultuur ondersteund om hun strijd te overwinnen. Bij 17 echtparen konden we echtscheiding voorkomen en 6 echtparen kregen de voogdij over hun kinderen terug. 
 • FAMILIERELATIE. De uitgebreide familie is vaak de basis van de thuisgemeenschap. 78 mensen herstelden hun relatie met hun familie.
 • CONFLICTSITUATIE. We hebben in 95 groepen conflicten bemiddeld die tot harmonie hebben geleid. 
 • PERSOONLIJKE LEVENSVRAGEN. 470 individuen werden begeleid in hun persoonlijke leven.
 • OUDERS EN KINDEREN. 79 ouders werden ondersteund in hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen.
 • WERK GERELATEERDE PROBLEMEN. 42 mensen werden begeleid in werk gerelateerde kwesties die hun leven ingrijpend beïnvloedden. Sommigen hielpen we bij het vinden van werk voor een inkomen.38 mensen kregen ondersteuning bij werk gerelateerde conflicten.
 • UITDAGINGEN BIJ LEVENSOVERGANGEN. 94 mensen die geconfronteerd werden met vragen rondom de overgang naar een nieuwe levensfase werden begeleid.
 • KEUZES MAKEN IN HET LEVEN. 85 mensen ontvingen hierbij ondersteuning.
 • CRISISSITUATIES IN HET LEVEN. 56 mensen kregen hierin ondersteuning.
 • GEZONDHEIDSPROBLEMEN. 400 mensen ontvingen onze begeleiding.
 • ZELFMOORDPOGINGEN. 18 mensen werden begeleid om hun pogingen te stoppen, de oorzaken te verhelpen, en hun gevoelens en gedachten te overwinnen.
 • ZAKELIJKE PROBLEMEN. 10 mensen met zakelijke problemen werden ondersteund.
 • UITDAGINGEN VOOR ORGANISATIES. 8 organisaties zochten en kregen onze steun.
 • RACISME. 45 slachtoffers van racistisch verbaal geweld op het werk kregen steun. 215 slachtoffers van racistische bejegening door gezondheidswerkers kregen ondersteuning.
 • MATERIËLE ARMOEDESITUATIE.150 mensen werden ondersteund om hun problemen te verlichten.
 • EENZAAMHEID EN ISOLEMENT. 102 mensen werden geholpen.

Netwerk & samenwerkingen

Al deze mensen werden bereikt via onze eigen conferenties, workshops, trainingen en seminars, en ook via activiteiten van andere organisaties en instellingen waaraan we hebben bijgedragen. In totaal organiseerden we zelf 65 onderwijsmomenten en namen deel aan 18 seminars/symposia/congressen en 10 workshops. Ook organiseerden we 6 excursies met exposure voor groepen mensen. 

Ons netwerk en samenwerkingspartners betrof GGZ partners, GGD en andere instellingen voor gezondheidszorg, overheidsambtenaren, NGO’s, religieuze organisaties en instellingen, academische instellingen, bedrijven en individuen. 

Ons werk werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van 14 sponsors en fondsen, 12 individuele sponsors, en 4 kerken en diaconale organisaties. Onze dank gaat uit naar hen! 

13 financierende organisaties wezen helaas ook een verzoek om ondersteuning af.

Wat doen we nog meer?

Beleid beïnvloeden. Tijdens het behartigen van de belangen van Nederlanders met Afrikaanse wortels, hebben we gesproken met beleidsmakers van vijf lokale overheden, twee Rooms-katholieke bisdommen, vier nationale en zes regionale organisaties, en drie Universitaire instellingen.

Onderzoek. We zijn gestart met een onderzoeksopzet over twee onderwerpen waar we meer over willen weten, en zullen dit onderzoek voortzetten in 2024. De twee vragen die centraal staan zijn: a) waarom worden de culturele wortels van migranten onvoldoende of niet erkend door gezondheidsprofessionals? B) waarom gaan Nederlanders met een migratieachtergrond niet meer op zoek naar gerechtigheid? Bij beide onderwerpen zien wij de ernstige gevolgen van het onvoldoende oog hebben voor de migratieachtergrond.

Boeken. Ik heb dit jaar één boek geschreven: African Resilient Women. Verkrijgbaar via:

Resilient African Women: Breaking Life Threatening Taboos: Ejiogu, Godian: 9789079516087: Amazon.com: Books

Tot slot: Vooruitblik naar 2024

Ziet u mogelijkheden tot samenwerking? Neem gerust contact op. Ook in 2024 zal ik vanuit Peace Servant mij dienstbaar blijven maken aan het verbeteren van het welzijn van de Nederlandse, multiculturele samenleving. Ik zie er naar uit weer met velen van u verder te kunnen bouwen aan een rechtvaardige en hoopvolle toekomst! Ik geloof in de mooie kant van de mens.

Vrede groet,
Godian Ejiogu
Directeur Peace Servant
info@peaceservant.nl 
www.peaceservant.nl 
06 5091 4842