MENS VERKOPEN

Post By Godian Ejiogu | March 30, 2023

De naam mag verschillende zijn zoals slavernij, organen, sex, data enzovoort, de essentie blijft mens verkopen ook in deze tijd.

De pogingen van de burgermeester van Amsterdam Femke Halsema om verschillende stadsdelen van Amsterdam te overtuigen is mijn aanleiding voor dit artikel. Er is verzet bij bewoners en dat zal ons tot gewetenrust reflectie dwingen.

Wanneer een groep mensen wordt onderworpen aan marktprodukten, worden alle mensen gedegradeerd tot marktprodukten. Het tast de waardigheid van die bepaalde groep enorm aan. Het vermindert hun waarde en respect.

In 2023 kijken wij als gemeenschap van een natie in Nederland terug naar de geschiedenis. We noemen menselijke slavernij, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de natie. Mensen werden verhandeld en behandeld als producten van slavernij. Ze werden gebruikt in elke vorm, inclusief seksuele bevrediging en alle vormen van uitbuiting. Dat klinkt als een zaak uit het verleden die door onwetende voorvaderen en moeders werd gedaan. Deze generatie weet beter en veroordeelt het.

Zonder verder na te denken, denkt deze generatie misschien beschaafder en meer ontwikkeld te zijn.

Menselijke marketing van onze generatie is in vele vormen.

 

SEX-market

De meest voorkomende is seksuele uitbuiting.

De gemeente Amsterdam probeert de seksmarkt in te dammen door sekswerkers over te plaatsen naar een ander deel van de stad. Een van de pogingen was Amsterdam Zuid-Oost, waar de bewoners de verhuizing afwezen. Amsterdam Zuid werd geprobeerd en kreeg hetzelfde en dus ook Amsterdam Noord.

Waarom verwerpen de bewoners deze verhuizing en zeggen ze in het algemeen dat ze het in het centrum van Amsterdam moeten houden waar het is? Men kan vele redenen geven. Maar er zijn ook redenen waarom de bewoners in het centrum willen dat de sekswerkers uit de stad worden verplaatst.

Er wordt gezocht naar oplossingen om de werkers naar een andere plaats te verplaatsen om de problemen die de seksindustrie veroorzaakt in te dammen.

Een van de kwesties waar we niet naar hebben gekeken is dat wanneer we het hebben over de seksindustrie, we het hebben over mensen als marktproducten. Het zijn geen producenten van materialen maar producten.

Ik vraag me af hoe het mogelijk is dat men in deze generatie niet begrijpt wat het betekent om een medemens als product te gebruiken. Ook een mens die zich als consumptieproduct presenteert. Dat is waar we mee te maken hebben.

Ik heb enkele jaren gewerkt als pastor voor drugs-, alcohol- en seksverslaafden in de bijzondere binnenstad van Amsterdam. Bovendien begrijp ik de economie van al deze sectoren. Ik zag de verstoring van het mensbeeld die drugs, alcohol en seks bij mensen teweegbrachten. Ik stond hen bij in hun mentale, spirituele, gezondheids- en sociale uitdagingen. Niet alleen dat, ik begroef meer mensen in één jaar dan ik als pastoraal werker in 7 jaar deed. Ik heb onder hen niemand ontmoet die zich compleet en vervuld voelt in het leven.

 

Orgelmarkt

Terugkijkend op de slavernij en haar gruwelijke geschiedenis die nog steeds doorwerkt in het huidige leven, is de markt erg druk met menselijke organen. Ik kom toevallig uit een land waar de oogst van die organen niet in een diep geheim laboratorium gebeurt. Het gebeurt vaak op straat en in de rimboe. Waar het leven wordt genomen, en de organen worden geoogst en verzonden naar landen die betalen in dollars en euro’s en zo. Arme mensen reizen naar veel landen om een van hun nieren te verkopen om eten te kopen. In veel gevallen worden hun beide nieren en vele andere lichaamsdelen geoogst voor de veeleisende markt. De handel in menselijke organen is een gigantische business van deze tijd.

 

Gegevensmarkt

Veel overheden, bedrijven in de gezondheidszorg, financiële instellingen en digitale bedrijven verzamelen alle gegevens die ze van iemand kunnen krijgen. Deze documentatie van een bepaalde persoon kan worden verkocht aan degenen die ze willen kopen. Het hangt er vaak vanaf wie het krijgt en wie het wil gebruiken. Dit is ook een soort marketing voor mensen. De informatie kan in het nadeel van de persoon worden gebruikt. Er zijn aanwijzingen dat we bang beginnen te worden voor deze informatieverzameling. Er worden maatregelen genomen om de schade te beperken zoals we die hebben zien gebeuren.

 

De waardigheid van de vrouw en de seksmarkt

Terugkomend op de seksmarkt, die mij ertoe aanzette dit te schrijven. Ik heb de strijd van zwarte mensen gezien als een gevolg van slavernij.

Ik zie de strijd van vrouwen als een gevolg van hun positie in de samenleving. Er is de roep om emancipatie. Het verbaast me dat vooral vrouwen in leiderschap niet inzien dat het promoten van vrouwen als marktproducten het imago van vrouwen aantast. Hoe kan men verwachten dat een product gelijk wordt beoordeeld als een mens? Zwarte mensen werden laag en minderwaardig beoordeeld vanwege de slavernij en het feit dat zij als marktproducten werden gezien. Vrouwen die de meerderheid vormen op de seksmarkt weerspiegelen een dergelijk beeld dat ze worden gemaakt om te worden uitgebuit. Proberen jongens en mannen te leren vrouwen te respecteren en ze niet te zien als seksuitbuiters is in tegenspraak met de seksindustrie. Seksmarkten bevorderen het gebruik van vrouwen als seksobjecten. Dit klinkt misschien enigszins moreel, maar als je nadenkt over marketingstrategie en beeldvorming, is de seksindustrie waar mensen de producten zijn de beste marketingpromotie voor de vrouwelijke mens. Andere geslachten en genderneutraal zijn in deze beschouwing buiten beschouwing gelaten, hoewel voor allen hetzelfde geloof in de beeldvorming en het gedrag ten opzichte van hen geldt.

 

Reflectie

Het is noodzakelijk om het economische voordeel van het gebruik van de mens als consumptieproduct onder de loep te nemen en onze economie op dit punt te heroverwegen. We deden het met de slavernij. We doen het op sommige gebieden met betrekking tot olieboringen en sommige andere producten die meer schade veroorzaken dan financieel voordeel opleveren. De kwestie van de mensenhandel voor seksuele uitbuiting en de gevolgen daarvan, zoals misdaden tegen de menselijkheid, kunnen worden ingeperkt.

Mijn oproep is om een wereld te creëren waarin de mens met al zijn waardigheid wordt gewaardeerd in plaats van geld.

Ik hoop dat onze burgemeester van Amsterdam, inclusief andere vrouwen in het leiderschap, het gesprek over het effect van het gebruik van vrouwen als seksobject onder ogen durven te zien, vooral als het gaat om het bevorderen van de waardigheid van vrouwen. Beide zijn in alle vormen tegenstrijdig. Er moet een keuze gemaakt worden. Het beschermen van de waardigheid van vrouwen is het beschermen van de menselijke waardigheid.

 

Godian Ejiogu